Νόμος 3689/08

Ν3689/2008: Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3689/2008: Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 164/Α/2008), 05-08-2008.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Διοικητική οργάνωση

 

Άρθρο 1: Σκοπός - Έδρα

Άρθρο 2: Πόροι - Διαχείριση

Άρθρο 3: Διοίκηση

Άρθρο 4: Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 5: Γενικός Διευθυντής - Τοποθέτηση - Αρμοδιότητες

Άρθρο 6: Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης

Άρθρο 7: Σύμβουλος Επιμόρφωσης για θέματα ευρωπαϊκού δικαίου

Άρθρο 8: Συμβούλια Σπουδών και Διδασκόντων

 

Κεφάλαιο Β: Επιλογή και κατάσταση εκπαιδευόμενων

 

Άρθρο 9: Προκήρυξη Διαγωνισμού

Άρθρο 10: Δικαίωμα και Αιτήσεις Συμμετοχής

Άρθρο 11: Επιτροπή Διαγωνισμού

Άρθρο 12: Διεξαγωγή - Στάδια Διαγωνισμού

Άρθρο 13: Βαθμολόγηση Υποψηφίων

Άρθρο 14: Εγγραφή Εκπαιδευομένων

Άρθρο 15: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Εκπαιδευομένων

Άρθρο 16: Κανονισμός Σπουδών

 

Κεφάλαιο Γ: Προεισαγωγική εκπαίδευση - αξιολόγηση

 

Άρθρο 17: Κατάρτιση

Άρθρο 18: Πρόγραμμα Σπουδών

Άρθρο 19: Πρώτο Στάδιο Κατάρτισης

Άρθρο 20: Δεύτερο Στάδιο Κατάρτισης

Άρθρο 21: Αξιολόγηση κατά το Δεύτερο Στάδιο Κατάρτισης

Άρθρο 22: Εξετάσεις Αποφοίτησης

Άρθρο 23: Πίνακες Επιτυχόντων

Άρθρο 24: Κατανομή σε Τμήματα

Άρθρο 25: Τρίτο Στάδιο Κατάρτισης - Πρακτική Άσκηση

Άρθρο 26: Αξιολόγηση κατά την Πρακτική Άσκηση

Άρθρο 27: Αξιολόγηση Ήθους και Συμπεριφοράς

Άρθρο 28: Καθορισμός Σειράς στους Πίνακες Αρχαιότητας

Άρθρο 29: Παράταση Πρακτικής Άσκησης

Άρθρο 30: Σεμινάρια για τους Διδάσκοντες

Άρθρο 31: Διορισμός - Δοκιμαστική Υπηρεσία

 

Κεφάλαιο Δ: Διαρκής εκπαίδευση

 

Άρθρο 32: Επιμόρφωση

Άρθρο 33: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Άρθρο 34: Υποχρεωτικά και Προαιρετικά Προγράμματα Επιμόρφωσης

Άρθρο 35: Επιλογή Επιμορφούμενων

Άρθρο 36: Θεματολόγιο Υποχρεωτικής Επιμόρφωσης

Άρθρο 37: Αξιολόγηση Προγράμματος - Βεβαιώσεις Συμμετοχής

Άρθρο 38: Διακρίσεις - Περιοδικότητα - Χρόνος - Τόπος Διεξαγωγής Προγραμμάτων Επιμόρφωσης

Άρθρο 39: Οργανωτική Επιτροπή - Υπεύθυνος Προγράμματος - Εισηγητές - Προσωπικό Υποστήριξης

Άρθρο 40: Μέθοδοι Επιμόρφωσης

Άρθρο 41: Διεθνή Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Άρθρο 42: Διεθνείς Εκπαιδευτικές Ανταλλαγές

 

Κεφάλαιο Ε: Εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό

 

Άρθρο 43: Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Άρθρο 44: Διοικητικό Προσωπικό - Διάρθρωση Υπηρεσιών

Άρθρο 45: Λοιπές Ρυθμίσεις

Άρθρο 46: Μεταβατικές Διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 47

Άρθρο 49

Άρθρο 50

Άρθρο 51

Άρθρο 53: Κατάργηση Διατάξεων - Έναρξη Ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 04-08-2008

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.