Νόμος 3689/08 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Θεματολόγιο Υποχρεωτικής Επιμόρφωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι δικαστικοί λειτουργοί συμμετέχουν, κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, σε προγράμματα επιμόρφωσης με τα εξής ιδίως αντικείμενα:

 

Α. Εξελίξεις του κοινοτικού δικαίου, της νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αυτής του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Β. Προστασία του ασθενέστερου στο δίκαιο και δικαστική αντιμετώπιση μειονοτήτων, μειονεκτούντων ατόμων ή ανηλίκων.

Γ. Εξελίξεις σε ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης.

Δ. Νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις σε θέματα διοικητικού, δημοσιονομικού, αστικού, εμπορικού, ποινικού και εργατικού δικαίου.

Ε. Προβλήματα του δικονομικού συστήματος στη διοικητική, πολιτική ή ποινική δίκη.

ΣΤ. Νέες μορφές οργανωμένου, οικονομικού ή ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς και εγκλημάτων σχετικών με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ζ. Αντιμετώπιση εξαρτημένων ατόμων και γνωριμία με εφαρμοζόμενες μεθόδους ή λειτουργούσες μονάδες απεξάρτησης ή επανένταξης.

Η. Λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος και προσέγγιση προβλημάτων του.

Θ. Επίδραση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και ιδίως της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών συστημάτων στη διαμόρφωση του δικαίου, στον τρόπο απονομής της δικαιοσύνης και στην εργασία των δικαστικών λειτουργών.

Ι. Πολεοδομία - Χωροταξία - Δημόσια Έργα.

ΙΑ. Προστασία φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος - Βιώσιμη ανάπτυξη.

IB. Πνευματική ιδιοκτησία - Ανταγωνισμός - Προστασία του Καταναλωτή.

ΙΓ. Καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς.

ΙΔ. Μακροοικονομία - Μικροοικονομία.

ΙΕ. Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 25 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.