Νόμος 3689/08 - Άρθρο 50

Άρθρο 50


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 28, όπως ισχύει, του Κώδικα Συμβολαιογράφων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου [Ν] 2830/2000 (ΦΕΚ 96/Α/2000), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Επιτρέπεται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από άλλες προϋποθέσεις η μετάθεση συμβολαιογράφου με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), σε προσωποπαγή θέση στην ειρηνοδικειακή περιφέρεια της έδρας του Δικηγορικού Συλλόγου όπου ήταν εγγεγραμμένος, κατόπιν σχετικής αιτήσεως η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.