Νόμος 3691/08 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καταργούνται από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου:

 

α) οι διατάξεις των άρθρων από 1 έως και 8 (Κεφάλαιο Α') του νόμου 2331/1995 (ΦΕΚ 173/Α/1995), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 και 11 του νόμου 3424/2005, 17 του νόμου 3472/2006 (ΦΕΚ 135/Α/2006) και 34 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου [Ν] 3556/2007 (ΦΕΚ 91/Α/2007) και ισχύουν,

 

β) το άρθρο 8 του νόμου [Ν] 2928/2001 (ΦΕΚ 141/Α/2001),

 

γ) κάθε άλλη διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος ή κανονιστικής απόφασης που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.