Νόμος 3730/08 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του προεδρικού διατάγματος 198/2007 (ΦΕΚ 225/Α/2007) υποχρέωση προσαρμογής των ιδιωτικών κλινικών παρατείνεται μέχρι την 30-06-2009. Ομοίως παρατείνεται μέχρι την 30-06-2009 η υποχρέωση εφαρμογής των άρθρων 10 και 11 του νόμου 3457/2006 από τις ιδιωτικές κλινικές, ανεξαρτήτως του νομικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας και ανεξαρτήτως αν περιλαμβάνεται στην άδεια τους η υποχρέωση λειτουργίας φαρμακείου. Από 01-07-2009, τα φαρμακεία των ιδιωτικών κλινικών προμηθεύονται τα φάρμακα στη νοσοκομειακή τιμή και τα πωλούν στη χονδρική τιμή, προσαυξημένη κατά 5%.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.