Νόμος 3731/08 - Άρθρο 32

Άρθρο 32: Ρύθμιση υπηρεσιακών θεμάτων προσωπικού Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο χρόνος διάρκειας της απόσπασης των ήδη αποσπασμένων, καθώς και των αποσπώμενων στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εκπαιδευτικών, για την επιλογή τους σε θέσεις στελεχών εκπαίδευσης, λογίζεται από την ημερομηνία έναρξης της:

 

α. Για τους υπηρετούντες σε θέση Υπευθύνου Σπουδών και Έρευνας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

 

β. Για τους υπηρετούντες σε θέση Προϊσταμένου των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή Προϊσταμένου Αυτοτελούς Τμήματος ή Γραφείου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Γραφείου Εκπαίδευσης.

 

γ. Για τους υπηρετούντες σε θέση Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή (άρθρο 34 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 57/2007) του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 

2. Οι ως άνω αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί των περιπτώσεων β' και γ' μπορούν να είναι υποψήφιοι Διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γραφείων εκπαίδευσης, εφόσον, κατά τα λοιπά, πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β' υπό στοιχεία (α), (β), (γ), (δ), (ε) και (στ) του άρθρου 7 του νόμου 3467/2006.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.