Νόμος 3756/09 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 339/1976, όπως ισχύει, ορίζεται από 01-01-2009 σε ποσοστό 0,5%.

 

2. Το τέλος στα ακαθάριστα έσοδα στις περιπτώσεις που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 339/1976 (ΦΕΚ 136/Α/1976), όπως ισχύει, ορίζεται από 01-01-2009 σε ποσοστό 0,5%. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου τα έσοδα από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός Καζίνο.

 

3. Για το χρονικό διάστημα από 01-01-2009 έως 31-12-2009 δεν θα επιβαρύνονται με την εισφορά του νόμου [Ν] 128/1975 (ΦΕΚ 178/Α/1975) τα υπόλοιπα δανείων, καθώς και τα χορηγούμενα δάνεια ή πιστώσεις από τα πιστωτικά ιδρύματα προς τα τουριστικά καταλύματα της χώρας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.