Νόμος 3763/09 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ρυθμίσεις στη φορολογία των εμπορικών και γεωργικών επιχειρήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ισχύουν και για τη χρήση 2009.

 

2. Τα ποσά φόρου που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως ισχύει, εφαρμόζονται και για τη χρήση 2009.

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα οριζόμενα με την παράγραφο αυτή ποσά φόρου επιβάλλονται και για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από 01-01-2009 μέχρι την 31-12-2009.}

 

4. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου 2579/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα οριζόμενα με την παράγραφο αυτή ποσά φόρου επιβάλλονται και για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από 01-01-2009 μέχρι την 31-12-2009.}

 

5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως ισχύει, εξακολουθεί να ισχύει και μετά την 01-09- 2004.

 

6. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όπως ισχύει, εξακολουθεί να ισχύει και μετά την 01-09-2007.

 

7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως ισχύει, προστίθεται νέο πέμπτο εδάφιο ως εξής:

 

{Εξαιρούνται της παρακράτησης φόρου εισοδήματος όσοι αποκτούν εισόδημα από τη διανομή διαφημιστικών εντύπων το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ετησίως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.