Νόμος 3766/09 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ρυθμίσεις θεμάτων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Θέματα αντιπροσώπευσης και εκλογικής διαδικασίας

 

1. Το εδάφιο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3430/1955 (ΦΕΚ 307/Α/1955), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ) από τριάντα επτά (37) εκλεγμένους αντιπροσώπους των ξενοδοχείων, κάθε λειτουργικής μορφής, της Χώρας, καθώς και από 2 εκλεγμένους αντιπροσώπους των Χώρων Οργανωμένης Κατασκήνωσης της Χώρας.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3430/1955, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Για την εκλογή των αντιπροσώπων, τα ξενοδοχεία της Χώρας, που αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, διαιρούνται σε ένδεκα (11) ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τα ξενοδοχεία που λειτουργούν στη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τα νησιά του Αργοσαρωνικού και τα Κύθηρα. Η δεύτερη εκείνα που λειτουργούν στην Πελοπόννησο και την Ελαφόνησο. Η τρίτη εκείνα που λειτουργούν στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη Σκύρο. Η τέταρτη εκείνα που λειτουργούν στα νησιά του Ιονίου. Η πέμπτη εκείνα που λειτουργούν στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θάσο. Η έκτη εκείνα που λειτουργούν στις Κυκλάδες. Η έβδομη εκείνα που λειτουργούν στην Κρήτη. Η όγδοη εκείνα που λειτουργούν στα Δωδεκάνησα. Η ένατη εκείνα που λειτουργούν στην Ήπειρο. Η δέκατη εκείνα που λειτουργούν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και η ενδέκατη εκείνα που λειτουργούν στις αναγνωρισμένες λουτροπόλεις. Στα ξενοδοχεία των δέκα πρώτων ομάδων δεν περιλαμβάνονται αυτά που λειτουργούν στις αναγνωρισμένες λουτροπόλεις. Η κάθε ομάδα εκλέγει τους εξής αντιπροσώπους:

 

Η πρώτη εκλέγει επτά (7) αντιπροσώπους, δηλαδή έναν από κάθε κατηγορία ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων και ενός αστέρων και δύο από την κατηγορία ξενοδοχείων τριών και δύο αστέρων. Αυτοί που έχουν δικαίωμα ψήφου από κάθε κατηγορία ψηφίζουν χωριστά και εκλέγουν τον αντιπρόσωπο τους ή, προκειμένου περί ξενοδοχείων δύο αστέρων, τους δύο αντιπροσώπους τους.

 

Η δεύτερη και η έκτη ομάδα εκλέγουν από τρεις (3) αντιπροσώπους η καθεμία, από τους οποίους δύο εκλέγονται από τα ξενοδοχεία πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων και ένας από τα ξενοδοχεία δύο και ενός αστέρων, με χωριστή ψηφοφορία.

 

Η τρίτη ομάδα εκλέγει 2 αντιπροσώπους, από τους οποίους ο ένας εκλέγεται από τα ξενοδοχεία πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων και ένας από τα ξενοδοχεία δύο και ενός αστέρων, με χωριστή επίσης ψηφοφορία.

 

Η τέταρτη ομάδα εκλέγει τέσσερις (4) αντιπροσώπους, δηλαδή έναν από κάθε κατηγορία ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων και τριών αστέρων, και έναν από τα ξενοδοχεία δύο και ενός αστέρων, με χωριστή ψηφοφορία.

 

Η πέμπτη, η έβδομη και η όγδοη ομάδα εκλέγουν από πέντε (5) αντιπροσώπους η καθεμία, δηλαδή έναν από κάθε κατηγορία ξενοδοχείων πέντε, τεσσάρων, τριών, δύο και ενός αστέρων με χωριστή ψηφοφορία.

 

Η ένατη, η δέκατη και η ενδέκατη ομάδα εκλέγουν από έναν αντιπρόσωπο η καθεμία (ομάδα) από τα ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών.

 

Οι Χώροι Οργανωμένης Κατασκήνωσης όλης της Χώρας αποτελούν μία ξεχωριστή ομάδα από την οποία εκλέγονται 2 αντιπρόσωποι.}

 

3. Το άρθρο μόνο του από [ΒΔ] 25-10-1958 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 180/Α/1958) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο μόνο

 

Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από έναν δικαστικό αντιπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους οριζόμενο από το αρμόδιο όργανο του Νομικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτήσεως του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, ως Πρόεδρο, από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης οριζόμενο από αυτό και έναν ξενοδόχο οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου.}

 

4. Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 4 του από [ΒΔ] 13-04-1955 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 105/Α/1955), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παράγραφος 5 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Σε όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν είτε ατομικώς είτε με οποιαδήποτε εταιρική μορφή, το δικαίωμα του εκλέγειν ασκείται από το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί ειδικό σήμα λειτουργίας του ξενοδοχείου ή του κάμπινγκ.

 

3. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις ατομικές επιχειρήσεις έχει το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί το ειδικό σήμα λειτουργίας. Στις ομόρρυθμες και στις ετερόρρυθμες εταιρίες, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο ομόρρυθμος εταίρος που ορίζεται εγγράφως από τους λοιπούς εταίρους.

 

4. Στις ανώνυμες εταιρίες το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο μέτοχος που είναι και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθύνων σύμβουλος. Αν δεν υπάρχει μέτοχος που να ασκεί τέτοια καθήκοντα, δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο μέτοχος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μεταξύ εκείνων που οι μετοχές τους αντιπροσωπεύουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

 

5. Στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο εταίρος που ορίζεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μεταξύ εκείνων που έχουν την ιδιότητα του διαχειριστή. Αν δεν υπάρχει εταίρος διαχειριστής, δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει ο εταίρος που ορίζεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, μεταξύ εκείνων των οποίων η μερίδα συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20%.}

 

5. Το άρθρο 11 του από [ΒΔ] 13-04-1955 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 105/Α/1955) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου προκηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ανά τετραετία το αργότερο τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία λήξεως του τελευταίου έτους της θητείας του και διενεργούνται ως εξής:

 

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος προβαίνει σε εκτύπωση ισομεγεθών ψηφοδελτίων ιδιαιτέρων για κάθε εκλογική ομάδα, στα οποία αναγράφονται όλοι οι ανακηρυχθέντες υποψήφιοι της κάθε ομάδας. Στα ψηφοδέλτια αυτά σημειώνεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες ξενοδοχείων που πρόκειται να εκπροσωπήσει στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος ο κάθε υποψήφιος.

 

Στους εκλογείς όλων των εκλογικών ομάδων αποστέλλονται ψηφοδέλτια της ομάδας τους ταχυδρομικώς (μέσω της Υπηρεσίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων) με συστημένη επιστολή μαζί με φάκελο σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Επιμελητηρίου, δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών. Κάθε εκλογέας, αφού θέσει ένα σταυρό στον υποψήφιο της προτιμήσεως του, εάν ο εκλέξιμος είναι ένας, ή από ένα σταυρό σε κάθε υποψήφιο της προτιμήσεως του, εάν οι εκλέξιμοι είναι περισσότεροι, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο μέσα στον φάκελο που φέρει τη σφραγίδα του Επιμελητηρίου. Το φάκελο αυτόν, αφού τον κλείσει καλά, τον τοποθετεί μέσα σε άλλο φάκελο που φέρει τον τίτλο του ξενοδοχείου του εκλογέα και την υπογραφή του, τον οποίο αποστέλλει κλεισμένο ταχυδρομικώς προς την Εφορευτική Επιτροπή Εκλογών του Επιμελητηρίου. Οι φάκελοι αυτοί τοποθετούνται από την αρμόδια Υπηρεσία των Ελληνικών Ταχυδρομείων μέσα σε θυρίδα που έχει μισθωθεί από το Επιμελητήριο και γίνονται δεκτοί μέχρι το τέλος της προηγούμενης των εκλογών ημέρας. Την ογδόη πρωινή ώρα της ημέρας των εκλογών, οι ανωτέρω φάκελοι παραλαμβάνονται από την Εφορευτική Επιτροπή, αποσφραγίζονται από αυτήν και οι εντός αυτών φάκελοι, όπως είναι κλεισμένοι, ρίχνονται στις ψηφοδόχους των οικείων εκλογικών ομάδων. Έπειτα η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει σε άνοιγμα των ψηφοδόχων, σε αποσφράγιση των φακέλων που περιέχονται τα ψηφοδέλτια και στην αρίθμηση και διαλογή των ψηφοδελτίων, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό. Το αποτέλεσμα των εκλογών, μετά τη λήξη της διαλογής, ανακοινώνεται με γραπτή ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής που τοποθετείται έξω από τη θύρα της αίθουσας που συνεδριάζει, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

 

Τα ψηφοδέλτια συρράπτονται και συσκευάζονται μετά των σχετικών πρακτικών σε δέμα που σφραγίζεται και παραδίδεται στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

 

Ένσταση κατά των αποτελεσμάτων των εκλογών ασκείται εντός προθεσμίας οκτώ ημερών από τη λήξη της ψηφοφορίας και εκδικάζεται από την ίδια την Εφορευτική Επιτροπή τελεσιδίκως.}

 

Β. Διοίκηση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος

 

1. Όργανα διοίκησης του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο ψηφίζει και τροποποιεί τον Κανονισμό Λειτουργίας του και μπορεί να μεταβιβάσει μέρος των αρμοδιοτήτων του στην Διοικούσα Επιτροπή. Ο αριθμός των αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε τρεις.

 

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε τέσσερα έτη. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τα αιρετά μέλη αυτού για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο θητείας των μελών του.

 

3. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για πάνω από δύο συνεχόμενες θητείες.

 

4. Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τους τρεις αντιπροέδρους, τον Οικονομικό Επόπτη, καθώς και από τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι ημερών από τη συγκρότηση του σε σώμα εκλέγει τον Οικονομικό Επόπτη και τα ως άνω τέσσερα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής. Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. Ο Οικονομικός Επόπτης επιμελείται γενικά όλων των διαχειριστικών πράξεων του Επιμελητηρίου.

 

5. Η Διοικούσα Επιτροπή ψηφίζει και τροποποιεί τον Κανονισμό της λειτουργίας της, που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι αρμόδια και υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία του Επιμελητηρίου και λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση προς το σκοπό αυτόν, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και εκτελεί τις αποφάσεις του και συντάσσει και εκτελεί τον προϋπολογισμό. Η Διοικούσα Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτής.

 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του, να εκλέγει και μέχρι του αριθμού πέντε (5) ως αριστίνδην μέλη του, ξενοδόχους, που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στον ξενοδοχειακό κλάδο. Τα αριστίνδην μέλη μπορεί να καλούνται να παρίστανται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνεδριάσεις του, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

7. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος μπορεί να επιλύει, με διαιτησία, ξενοδοχειακές διαφορές, με βάση κατάλογο, που συντάσσεται κάθε δύο χρόνια και ισχύει και για τις δικαστικές και διοικητικές αρχές. Οι αμοιβές των προσώπων που συμμετέχουν στις διαιτησίες καθορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.

 

8. Οι παραπάνω διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του κεφαλαίου με το στοιχείο Α του παρόντος άρθρου και των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του κεφαλαίου με το στοιχείο Β του παρόντος ισχύουν και θα εφαρμόζονται για πρώτη φορά στις πρώτες, μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εκλογές που θα διενεργηθούν για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

 

Από την έναρξη εφαρμογής των ως άνω διατάξεων, οι ήδη υφιστάμενες Διοικούσες Επιτροπές του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος καταργούνται και όλες οι από την κείμενη νομοθεσία προβλεπόμενες αρμοδιότητες της Διοικούσας Επιτροπής του Επιμελητηριακού Τμήματος περιέρχονται και ασκούνται από τη διοικούσα επιτροπή.

 

Γ. Πόροι του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος είναι:

 

Ι) Οι ετήσιες συνδρομές των μελών του, που πρέπει να καταβάλλονται μέσα στο έτος στο οποίο αναφέρονται. Η αξίωση του Επιμελητηρίου για την είσπραξη αυτών παραγράφεται μετά εικοσαετία από το τέλος του έτους, εντός του οποίου έπρεπε να καταβληθούν. Οι αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες δεν θεωρούν φορολογικά βιβλία ή στοιχεία ξενοδοχειακών επιχειρήσεων αν η σχετική αίτηση δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του Επιμελητηρίου περί καταβολής ή διακανονισμού των ετήσιων εισφορών προς αυτό. Η εν λόγω βεβαίωση έχει ετήσια ισχύ.

 

Το ποσό της ετήσιας συνδρομής που καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου είτε συνεχούς είτε εποχικής λειτουργίας καθορίζεται ως εξής:

 

α) Προκειμένου περί ξενοδοχείων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας τους, με δυναμικότητα μέχρι τριάντα (30) κλινών, ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ, με δυναμικότητα από τριάντα μία (31) μέχρι εβδομήντα πέντε (75) κλίνες σε διακόσια σαράντα (240) ευρώ, από εβδομήντα έξι (76) μέχρι εκατόν πενήντα (150) κλίνες σε τετρακόσια ογδόντα (480) ευρώ, από εκατόν πενήντα μία (151) μέχρι διακόσιες πενήντα (250) κλίνες σε εννιακόσια εξήντα (960) ευρώ, από διακόσιες πενήντα μία (251) μέχρι πεντακόσιες (500) κλίνες σε χίλια εννιακόσια είκοσι (1.920) ευρώ και από πεντακόσιες μία (501) κλίνες και άνω σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

 

β) Προκειμένου περί Χώρων Οργανωμένης Κατασκήνωσης με ή χωρίς οικίσκους (κάμπινγκ) ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ προκειμένου περί κάμπινγκ δυναμικότητας μέχρι σαράντα πέντε (45) θέσεων και σε διακόσια σαράντα (240) ευρώ για κάμπινγκ δυναμικότητας από σαράντα έξι (46) θέσεων και άνω.

 

Η ισχύς των παραπάνω με τα στοιχεία α και β' εδαφίων της παραγράφου 1 του υπό στοιχείο Γ κεφαλαίου του παρόντος αρχίζει από 01-01-2009.

 

II) Εφάπαξ τέλος για τη χορήγηση πρώτου ειδικού σήματος λειτουργίας. Το ποσό του τέλους αυτού καθορίζεται ως εξής κατά δωμάτιο:

 

α) Για ξενοδοχεία πέντε και τεσσάρων αστέρων σε δεκαπέντε (15) ευρώ.

 

Για ξενοδοχεία τριών, δύο και ενός αστέρων σε δέκα (10) ευρώ.

 

β) Για κάμπινγκ σε δέκα (10) ευρώ ανά κάθε θέση και κάθε οικίσκο.

 

III) Τέλος επί μεταβιβάσεως, πωλήσεως και γενικά μεταβολής επερχόμενης στο πρόσωπο του εκμεταλλευτή λειτουργούντων ξενοδοχείων. Για να χορηγηθεί νέο ειδικό σήμα λειτουργίας απαιτείται βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ότι καταβλήθηκαν σε αυτό τα εξής ποσά ανά δωμάτιο:

 

α) Για ξενοδοχεία πέντε και τεσσάρων αστέρων έξι (6) ευρώ.

 

Για ξενοδοχεία τριών, δύο και ενός αστέρων τέσσερα (4) ευρώ.

 

β) Για κάμπινγκ το εν λόγω τέλος καθορίζεται σε τέσσερα (4) ευρώ για κάθε θέση και κάθε οικίσκο.

 

IV) Τέλος δικαιώματος προεγγραφής. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις κάμπινγκ μπορούν να ζητήσουν την προεγγραφή τους στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος με την προσαγωγή της αποφάσεως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού περί εγκρίσεως των σχεδίων κατασκευής της οικείας μονάδας. Το τέλος αυτό καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ετησίως και καταβάλλεται μέχρι την έκδοση του ειδικού σήματος λειτουργίας.

 

V) Τέλος θεωρήσεως καταστατικών και τροποποιήσεως καταστατικών εταιρειών οποιασδήποτε μορφής ανερχόμενο σε πενήντα (50) ευρώ.

 

VI) Για την έγκριση διακριτικού τίτλου ξενοδοχείου, camping κ.λ.π. καταβάλλεται τέλος τριακοσίων (300) ευρώ. Επίσης για την καταχώριση του εγκριθέντος τίτλου στο Ειδικό Βιβλίο κατοχύρωσης αυτών, καταβάλλεται τέλος ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

 

VII) Τέλος για την έκδοση ειδικών βεβαιώσεων, πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων χαρακτηριζόμενων εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, ανερχόμενο σε πενήντα (50) ευρώ.

 

VIII) Οι επιχορηγήσεις, οι οποίες δεν προέρχονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, οι ενισχύσεις κάθε μορφής ιδίως για την εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων ή από άλλους διεθνείς οργανισμούς, οι δωρεές, οι κληρονομιές, οι κληροδοσίες.

 

IX) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του ή από την άσκηση της κάθε μορφής δραστηριότητας του.

 

Χ) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

 

XI) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, εγκρινομένης από τον Υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης, μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ως άνω ποσά.

 

XII) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος είναι δυνατόν να διακανονίζονται σε δόσεις τυχόν οφειλόμενες συνδρομές (εισφορές) παρελθουσών χρήσεων.

 

XIII) Από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος άρθρου κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.

 

Δ. Λοιπά θέματα

 

Η διάταξη για την προκήρυξη εκλογών από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος κάθε τέσσερα (4) χρόνια θα έχει εφαρμογή μετά την επόμενη προκήρυξη των εκλογών του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.