Νόμος 3766/09 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι πτυχιούχοι βασικής εκπαίδευσης του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των τμημάτων εκπαίδευσης του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 151/1971 (ΦΕΚ 52/Α/1971) διετούς κύκλου σπουδών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Γ Γυμνασίου, καθώς και μονοετούς κύκλου σπουδών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Λυκείου, δύναται να προσλαμβάνονται και διορίζονται εφεξής στο δημόσιο τομέα σε θέσεις ΔΕ κατηγορίας της ειδικότητας τους.

 

2. Οι πτυχιούχοι των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης τριετούς κύκλου σπουδών δύναται να διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985) για τους πτυχιούχους τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1077/1980 (ΦΕΚ 225/Α/1980), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 του εδαφίου δ' της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του νόμου 3105/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Απαλλάσσονται από τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας οι μετεκπαιδευόμενοι οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό καλής γνώσης αυτής, το οποίο χορηγήθηκε από αρμόδιο κρατικό φορέα ή όπως προσδιορίζεται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001) και προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 347/2003 (ΦΕΚ 315/Α/2003).}

 

4. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ο Γενικός Διευθυντής αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από Διευθυντή κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης είτε της Κεντρικής Υπηρεσίας είτε Ανώτερης Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων είτε εκπαιδευτηρίου, που ορίζεται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.