Νόμος 3773/09 - Άρθρο 40

Άρθρο 40


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, καθορίζονται, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη, ειδικοί όροι δόμησης και κατασκευών, οι επιτρεπόμενες χρήσεις και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για το έργο της αποκατάστασης και ολοκλήρωσης του βιοκλιματικού στεγάστρου συμπεριλαμβανομένων και των επί μέρους μελετών εφαρμογής αυτού, των χώρων συντήρησης, αποθηκών και φύλαξης, του κτηρίου ηλεκτρικού υποσταθμού, του ιατρείου, του χώρου ξεναγών, των αποχωρητηρίων επισκεπτών, του εκδοτηρίου εισιτηρίων, του πιεστικού συγκροτήματος ύδρευσης, των δεξαμενών συλλογής όμβριων και πυρόσβεσης με τα αντίστοιχα αντλιοστάσια, του φυλακίου ελέγχου μηχανολογικού εξοπλισμού, του βορείου φυλακίου, του κτηρίου βιολογικού καθαρισμού, καθώς και των έργων διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του Αρχαιολογικού Χώρου Ακρωτηρίου θήρας. Οι όροι αυτοί ισχύουν από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής απόφασης που επέχει και θέση οικοδομικής άδειας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.