Νόμος 3773/09 - Άρθρο 39

Άρθρο 39: Κέντρο Γραπτού Τύπου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά από το άρθρο 21Α του νόμου 3342/2005 (ΦΕΚ 131/Α/2005) προστίθεται άρθρο 21Β ως εξής:

 

{Άρθρο 21Β: Κέντρο Γραπτού Τύπου (Master Press Center - MPC)

 

Στο Κέντρο Γραπτού Τύπου, όπως αυτό εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα υπ' αριθμόν 12 στοιχείου ι)β' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, επιτρέπονται μέσα στις υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις, εκτός των χρήσεων που καθορίστηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, και η χρήση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή άλλων Υπουργείων ή εποπτευόμενων Φορέων και Υπηρεσιών τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.