Νόμος 3808/09 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Δωρεάν παραχώρηση κατοικίας από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας σε συνδικαλιστές, θύματα βίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στους δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, με αναπηρία τουλάχιστον 67% που προκλήθηκε από εγκληματική επίθεση λόγω της συνδικαλιστικής τους δράσης, στους οποίους έχει παραχωρηθεί ή πρόκειται να παραχωρηθεί εργατική κατοικία ή αγορασμένο διαμέρισμα, είτε προσωρινά είτε οριστικά, η παραχώρηση γίνεται χωρίς επιστροφή του τιμήματος στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του αναγκαστικού νόμου [Ν] 163/1967 και του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2963/1954, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και όλων των συναφών διατάξεων που αφορούν στην αποπληρωμή στεγαστικών παροχών. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.