Νόμος 3842/10 - Άρθρο 82

Άρθρο 82: Παράταση παραγραφής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 30-06-2010, ημερομηνία μετά την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, παρατείνεται μέχρι 31-12-2010. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων, Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και ειδικού φόρου επί των ακινήτων (άρθρα 15 -17 του νόμου 3091/2002).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 82 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3)β του άρθρου 92 του νόμου 3862/2010 (ΦΕΚ 113/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.