Νόμος 3842/10

Ν3842/2010: Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3842/2010: Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 58/Α/2010), 23-04-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Φορολογία εισοδήματος

 

Άρθρο 1: Κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών Μειώσεις φόρου

Άρθρο 2: Εκπτώσεις από το εισόδημα

Άρθρο 3: Προσδιορισμός εισοδήματος με βάση αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες

Άρθρο 4: Κατάργηση και τροποποίηση φοροαπαλλαγών

Άρθρο 5: Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης Τροποποιήσεις συντελεστών

Άρθρο 6: Φορολογία εμπορικών επιχειρήσεων

Άρθρο 7: Φορολογία ελεύθερων επαγγελματιών - Παρακράτηση φόρων

Άρθρο 8: Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 9: Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και ακίνητα

Άρθρο 10: Τόκοι ομολογιακών δανείων και τόκοι που καταβάλλουν φυσικά πρόσωπα στην αλλοδαπή

Άρθρο 11: Προσδιορισμός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων

Άρθρο 12: Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών νομικών προσώπων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα

Άρθρο 13: Φορολογία μερισμάτων και των κερδών που διανέμουν τα λοιπά νομικά πρόσωπα

Άρθρο 14: Έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου

Άρθρο 15: Μερίσματα εισηγμένων εταιρειών

Άρθρο 16: Κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Άρθρο 17: Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων γενικά για ηλεκτρονική υποβολή πληροφοριών και στοιχείων, θέματα λογιστών φοροτεχνικών και πιστοποιητικό νόμιμων ελεγκτών

Άρθρο 18: Κίνητρα για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων

 

Κεφάλαιο Β: Κώδικας βιβλίων και στοιχείων και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 19: Τροποποιήσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Άρθρο 20: Διασφάλιση και έλεγχος συναλλαγών

 

Κεφάλαιο Γ: Φορολογία κεφαλαίου - Μεταβιβάσεις - Κληρονομιές - Δωρεές - Γονικές Παροχές - Κέρδη από λαχεία

 

Άρθρο 21: Απαλλαγή πρώτης κατοικίας

Άρθρο 22: Συντελεστές του φόρου μεταβίβασης ακινήτων

Άρθρο 23: Κατάργηση φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής ακινήτων

Άρθρο 24: Επαναφορά διατάξεων

Άρθρο 25: Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

Άρθρο 26: Φορολογία κερδών από λαχεία, παιχνίδια, τηλεοπτικά έπαθλα κ.λ.π.

 

Κεφάλαιο Δ: Φορολογία ακίνητης περιουσίας

 

Άρθρο 27: Αντικείμενο του φόρου

Άρθρο 28: Υποκείμενο του φόρου

Άρθρο 29: Απαλλαγές από το φόρο

Άρθρο 30: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων - Γενικά

Άρθρο 31: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων νομικών προσώπων

Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων

Άρθρο 33: Δήλωση νομικών προσώπων - Προθεσμία υποβολής

Άρθρο 34: Δήλωση φυσικών προσώπων

Άρθρο 35: Υπολογισμός του φόρου νομικών προσώπων

Άρθρο 36: Υπολογισμός του φόρου φυσικών προσώπων

Άρθρο 37: Καταβολή του φόρου νομικών προσώπων

Άρθρο 38: Καταβολή του φόρου φυσικών προσώπων

Άρθρο 39: Πρόσθετοι φόροι νομικών προσώπων

Άρθρο 40: Πρόσθετοι φόροι φυσικών προσώπων

Άρθρο 41: Αρμόδιος προϊστάμενος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας νομικών προσώπων

Άρθρο 42: Αρμόδιος προϊστάμενος Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας φυσικών προσώπων

Άρθρο 43: Μεταγραφή δηλώσεων

Άρθρο 44: Βεβαίωση του φόρου

Άρθρο 45: Διαδικασία βεβαίωσης του φόρου - Παραγραφή

Άρθρο 46: Φορολογικό απόρρητο

Άρθρο 47: Ευθύνες και δικαιώματα των τελευταίων κυρίων ή επικαρπωτών ακινήτων και ευθύνες αληθινών κυρίων ακινήτων

Άρθρο 48: Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων

Άρθρο 49: Κυρώσεις

Άρθρο 50: Μη επιβολή φόρου και δικαιωμάτων για λογαριασμό τρίτων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 51: Δήλωση στοιχείων ακινήτων

Άρθρο 52: Περιουσιολόγιο Ακινήτων

Άρθρο 53: Ολοκλήρωση εκκαθάρισης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008

Άρθρο 54: Πρόστιμο Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων

Άρθρο 55: Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 56: Κατάργηση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων

Άρθρο 57: Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

Άρθρο 58: Μεταβατική διάταξη - Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

 

Κεφάλαιο Ε: Έμμεσοι φόροι

 

Άρθρο 59: Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/117/ΕΚ

Άρθρο 60: Ενσωμάτωση άρθρου 3 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ

Άρθρο 61: Εναρμόνιση διατάξεων του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ

Άρθρο 62: Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 63: Κατάργηση τμηματικής καταβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Άρθρο 64: Ειδικός φόρος ιδιωτικών πλοίων αναψυχής

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων

 

Άρθρο 65: Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής

Άρθρο 66: Μεταβατική διάταξη καταβολής εφάπαξ ληξιπρόθεσμων οφειλών

Άρθρο 67: Αναγκαστική είσπραξη οφειλών

Άρθρο 68: Διαδικασία πληρωμής τόκου αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων

 

Κεφάλαιο Ζ: Αναπτυξιακά φορολογικά κίνητρα

 

Άρθρο 69: Κίνητρα για ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας

Άρθρο 70: Κίνητρα για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας

Άρθρο 71: Φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας

Άρθρο 72: Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής ενίσχυσης γεωργών

Άρθρο 73: Κίνητρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και κίνητρα για την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής

Άρθρο 74: Κίνητρα έκπτωσης φόρου για δωρεές στο Λογαριασμό Αλληλεγγύης

 

Κεφάλαιο Η: Κυρώσεις - Ποινές

 

Άρθρο 75: Πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων - Κυρώσεις - Ποινές

Άρθρο 76: Αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών Αδικήματα φοροδιαφυγής

Άρθρο 77: Πράξεις Ελεγκτικών Οργάνων και αμοιβή για αποκάλυψη φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς σε φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις

 

Κεφάλαιο Θ: Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που συνδέεται με κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα ή με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα

 

Άρθρο 78

 

Κεφάλαιο Ι: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 79: Αυτοέλεγχος υποβαλλόμενων δηλώσεων

Άρθρο 80: Σύστημα επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο

Άρθρο 81: Επιβολή προστίμων όταν οι παραβάσεις αποδεικνύονται με αντικειμενικά δεδομένα και εκπόνηση κλαδικών εγχειριδίων ελέγχου

Άρθρο 82: Παράταση παραγραφής

Άρθρο 83: Συγκρότηση περιουσιολογίου

Άρθρο 84: Ρύθμιση για υποβολή δηλώσεων

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Τελωνειακές διατάξεις

 

Άρθρο 85: Εναρμόνιση προς την Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου της 16-12-2008 (EEL 9/14-01-2009)

Άρθρο 86: Μεταβατικές διατάξεις και Έναρξη ισχύος του άρθρου 85

Άρθρο 87: Ειδικός Φόρος σε είδη πολυτελείας και άλλες διατάξεις

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Σώμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος - Οργανωτικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 88: Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος - Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 85/2005 (ΦΕΚ 122/Α/2005)

Άρθρο 89: Γραφείο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασίας Δεδομένων και Υποδομών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Άρθρο 90: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 91: Παροχή επίγειας εξυπηρέτησης στους αερολιμένες της χώρας που δεν εμπίπτουν στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 285/1998

Άρθρο 92: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Ιωάννινα, 30-03-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.