Νόμος 3848/10 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Θέματα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 2Α του νόμου [Ν] 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α/2005), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

α) Οι παράγραφοι 1 και 2 καταργούνται.

 

β) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 η φράση ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού αριθμού μορίων αντικαθίσταται ως εξής: ίσο με τριάντα πέντε μόρια.

 

γ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 καταργείται.

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του νόμου 3748/2009 και η παράγραφος 7 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1351/1983 (ΦΕΚ 56/Α/1983) καταργούνται.

 

3. Στο πέμπτο εδάφιο της υποπαραγράφου 1)β της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του νόμου 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α/2001), όπως ισχύει, απαλείφεται η φράση εφόσον έχουν επιτύχει σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.