Νόμος 3850/10 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουργεί τμήμα αρμόδιο να γνωμοδοτεί αποκλειστικά σε θέματα προστασίας της υγείας των εργαζομένων και υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, με την ονομασία Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 25 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 368/1989 Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας (ΦΕΚ 163/Α/1989), όπως ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.