Νόμος 3861/10

Ν3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3861/2010: Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 112/Α/2010), 13-07-2010.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο του νόμου

Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο

Άρθρο 4: Ισχύς των πράξεων

Άρθρο 5: Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα

Άρθρο 6: Διαδικασία ανάρτησης στο διαδίκτυο

Άρθρο 7: Διάθεση τευχών Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

Άρθρο 8: Ανάρτηση οργανογράμματος και στοιχείων υπηρετούντων

Άρθρο 9: Ειδικές ρυθμίσεις

Άρθρο 10: Έναρξη ισχύος

Άρθρο 10Α: Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμών

Άρθρο 10Β: Ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες επιχορηγούμενων φορέων

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 08-07-2010

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.