Νόμος 3868/10 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Μητρώο Εθελοντών Υγείας - Κοινωνικής φροντίδας - Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 12 του παρόντος νόμου:

 

α) Εθελοντής υγείας - κοινωνικής φροντίδας είναι το εγγεγραμμένο στο μητρώο εθελοντών φυσικό πρόσωπο που παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης εθελοντών υγείας - κοινωνικής φροντίδας.

 

β) Εθελοντική ομάδα υγείας - κοινωνικής φροντίδας είναι η ένωση φυσικών προσώπων που συνιστάται με σκοπό την παροχή εθελοντικής προσφοράς έργου και εγγράφεται ως τέτοια στο μητρώο εθελοντών. Εθελοντικές ομάδες μπορεί να συνιστώνται και από νομικά πρόσωπα με απόφαση της διοίκησης τους.

 

γ) Εθελοντής υγείας - κοινωνικής φροντίδας εκτάκτων καταστάσεων είναι ο πιστοποιημένος εθελοντής υγείας - κοινωνικής φροντίδας που έχει δηλώσει την πρόθεση του για συμμετοχή σε ομάδες, που συγκροτούνται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

 

δ) Συντονιστής φορέας είναι το εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που εγκρίνει, παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση των προγραμμάτων δράσης εθελοντών υγείας - κοινωνικής φροντίδας.

 

ε) Πρόγραμμα δράσης εθελοντών υγείας - κοινωνικής φροντίδας είναι το εγκεκριμένο πρόγραμμα εθελοντών από το συντονιστή φορέα.

 

στ) Μητρώο εθελοντών - εθελοντικών ομάδων είναι το μητρώο που τηρείται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργών εθελοντών υγείας - κοινωνικής φροντίδας.

 

ζ) Χορηγοί ή δωρητές εθελοντικών προγραμμάτων υγείας - κοινωνικής φροντίδας είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που προτείνουν και επιχορηγούν εθελοντικά προγράμματα υγείας - κοινωνικής φροντίδας ή επιχορηγούν την υλοποίηση και την ανάπτυξη υφιστάμενων προγραμμάτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.