Νόμος 3868/10 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3754/2009 (ΦΕΚ 43/Α/2009), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

 

{3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θεσπίζεται καθηκοντολόγιο του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των νοσοκομείων και των λοιπών νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Εθνικό Σύστημα Υγείας.}

 

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) μετά τις λέξεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θεραπευτών Παιδαγωγών προστίθενται τα εξής:

 

{Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Φαρμακοποιών Εθνικό Σύστημα Υγείας, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιοχημικών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιολόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ψυχολόγων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοηθών Φαρμακείου, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διαιτολόγων, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ακτινοφυσικών, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μαιών - Μαιευτών, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βρεφονηπιοκόμων και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας.}

 

3. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 10 του νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/2005) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για την κάλυψη αναγκών των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων με επικουρικό προσωπικό, η αμοιβή του οποίου καλύπτεται από πόρους των ιδρυμάτων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ιδίως επιχορηγήσεις, δωρεές, χορηγίες, ίδιοι πόροι και έσοδα. Για τις προσλήψεις αυτές δεν ισχύει ο περιορισμός της επόμενης παραγράφου.}

 

4. Για την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών στις άγονες και νησιωτικές περιοχές διατίθενται στις Υγειονομικές Περιφέρειες επιπλέον θέσεις επικουρικού προσωπικού όλων των προβλεπόμενων ειδικοτήτων αντίστοιχες των κενών οργανικών ή άλλων θέσεων που δε καλύπτονται. Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται στους Φορείς και στις ειδικότητες με Πράξη του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο έτος.

 

Για τον ίδιο λόγο επιτρέπεται η παράταση σύμβασης επικουρικού προσωπικού έως 6 μήνες και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέα πρόσληψη επικουρικού προσωπικού.

 

Στην περίπτωση αδυναμίας κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού από τους Φορείς στους οποίους διορίζονται, τη συγκεκριμένη δαπάνη αναλαμβάνει η οικεία Υγειονομική Περιφέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.