Νόμος 3878/10 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 37 του νόμου 3756/2009, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

α) Συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο, καθορίζει την ημερήσια διάταξη, διευθύνει τις συνεδριάσεις και κατευθύνει τις εργασίες του.

 

β) Παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου. Προς τούτο ενημερώνεται από τον γενικό γραμματέα και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

γ) Ασκεί τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, που του μεταβιβάζονται από αυτό.

 

Αν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου απουσιάζει, κωλύεται, παραιτηθεί ή εκλείψει αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο και, αν και αυτός απουσιάζει, κωλύεται, παραιτηθεί ή εκλείψει, από μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.