Νόμος 3897/10 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Διάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αντικείμενο τις Μεταφορές και τα Δίκτυα έχουν την ακόλουθη διάρθρωση:

 

α. Πολιτικό Γραφείο Υπουργού

β. Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού

γ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα

δ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών

ε. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών

στ. Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας

ζ. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης

η. Υπηρεσία Σχεδιασμού και Επιτελικής Υποστήριξης

θ. Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

ι. Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ι)α. Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης

ι)β. Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών

ι)γ. Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών

 

Οι υπηρεσιακές μονάδες που αναφέρονται στις περιπτώσεις η', θ', ι', ι)α' και ι)β' υπάγονται απευθείας στον Υπουργό.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

 

α. Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών

β. Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών

γ. Διεύθυνση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Εναέριων Μεταφορών

δ. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Τομέα Μεταφορών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.