Νόμος 3897/10 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 293/1999 (ΦΕΚ 263/Α/1999) όπως τροποποιήθηκε με τα προεδρικά διατάγματα [ΠΔ] 100/2002 (ΦΕΚ 86/Α/2002), [ΠΔ] 59/2003 (ΦΕΚ 60/Α/2003), [ΠΔ] 99/2005 (ΦΕΚ 135/Α/2005) και [ΠΔ] 186/2007 (ΦΕΚ 221/Α/2007), τροποποιείται ως εξής:

 

1. Η περίπτωση 1 του άρθρου 35 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Τέσσερις (4) θέσεις στο βαθμό γενικού διευθυντή για τους κλάδους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.}

 

2. Οι παράγραφοι 1 έως 7 του άρθρου 43 αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{1. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών:

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής

 

2. Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών:

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

α. Τμήμα Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

β. Τμήμα Σιδηροδρομικών και Συνδυασμένων Μεταφορών

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

γ. Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

3. Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών:

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

α. Τμήμα Αστικών Συγκοινωνιών

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

β. Τμήμα Υπεραστικών Συγκοινωνιών

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

4. Διεύθυνση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Εναέριων Μεταφορών:

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής

 

5. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Τομέα Μεταφορών:

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

6. Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας:

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής

 

7. Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας:

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

α. Τμήμα Οδικής Ασφάλειας και Συντονισμού

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

β. Τμήμα Αδειών Οδήγησης και Κανόνων Κυκλοφορίας

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

γ. Τμήμα Επιμόρφωσης Οδηγών

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

7)α. Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων:

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

α. Τμήμα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

β. Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Εποπτείας Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

γ. Τμήμα Ειδικών Ελέγχων

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

7)β. Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων:

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

α. Τμήμα Τεχνολογίας Οχημάτων

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

β. Τμήμα Εγκρίσεων Τύπου Οχημάτων

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

γ. Τμήμα Εγκαταστάσεων

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών

 

δ. Τμήμα Προδιαγραφών και Ελέγχου Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και Ευπαθών Τροφίμων

 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.