Νόμος 3918/11 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Προμήθειες φαρμάκων από τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας (ΜΚΦ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α/2003) και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που ασκούν δραστηριότητες στους τομείς υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης και εποπτεύονται και ελέγχονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύνανται να προμηθεύονται φάρμακα για τους περιθαλπόμενους σε αυτά από τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή από φαρμακευτικές εταιρείες στη νοσοκομειακή τιμή.

 

Η ίδια δυνατότητα παρέχεται και για υπηρεσίες δήμων, ιδρύματα και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 8 του νόμου 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

2. Στην περίπτωση αυτή ο έλεγχος της προμήθειας των φαρμάκων θα πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή, η οποία θα συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας στην οποία υπάγονται οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας ή έχουν την έδρα τους τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν την εφαρμογή της παρούσας διάταξης και ιδίως τη σύσταση της τριμελούς επιτροπής, τη διαδικασία, τον τρόπο εξόφλησης και άλλα ειδικότερα θέματα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.