Νόμος 3943/11 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Ίδρυση και οργάνωση Γραμματείας. Προσωπικό του Σώματος Φορολογικών Διαιτητών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η γραμματειακή υποστήριξη των Φορολογικών Διαιτητών παρέχεται από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ιδρύονται αυτοτελή γραφεία υπαγόμενα απευθείας στην παραπάνω Γενική Διεύθυνση με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και αντικείμενο τη γραμματειακή υποστήριξη των Φορολογικών Διαιτητών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 47 του νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.