Νόμος 3996/11 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ασκούνται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια από την Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του, οι οποίες συνιστώνται με το παρόν ως εξής:

 

Α. Κεντρική Υπηρεσία

 

1. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία αποτελείται από:

 

α. Τμήμα Διοικητικό - Οικονομικό, στο οποίο λειτουργεί και Γραφείο Ειδικής Εκπαίδευσης.

β. Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης.

γ. Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών.

 

2. Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, η οποία αποτελείται από:

 

α. Τμήμα Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης,

β. Τμήμα Υποστήριξης Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,

γ. Τμήμα Υποστήριξης Συμφιλιωτικής Διαδικασίας.

 

3. Διεύθυνση Επιθεώρησης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, η οποία αποτελείται από:

 

α. Τμήμα Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης.

β. Τμήμα Υποστήριξης Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, στο οποίο λειτουργεί και Γραφείο Ατυχημάτων και Επαγγελματικών Ασθενειών.

γ. Αυτοτελές Γραφείο για τον έλεγχο της τήρησης της νομοθεσίας για τα άτομα με αναπηρία.

 

Β. Περιφερειακές υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 

Β1. Κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας συγκροτείται από δύο Περιφερειακές Διευθύνσεις:

 

α) την Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και

β) την Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

 

Ο αρχαιότερος των δύο Προϊσταμένων Διεύθυνσης κάθε Περιφερειακής Υπηρεσίας είναι αρμόδιος για τη διεκπεραίωση των τρεχόντων θεμάτων διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης της Υπηρεσίας.

 

Β2. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ανέρχονται σε δεκαπέντε ως εξής:

 

1. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Αθηνών, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων.

 

Η αρμοδιότητα της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών και Δυτικού Τομέα Αθηνών της περιφέρειας Αττικής, επιπροσθέτως του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής, με την εξαίρεση της παραλιακής ζώνης Σκαραμαγκά, που αποτελεί τμήμα του Δήμου Χαϊδαρίου της περιφερειακής ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων, και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

 

Α. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

 

α. Τμήμα Ανατολικού Τομέα Αθηνών, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων.

β. Τμήμα Δυτικού Τομέα Αθηνών, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων.

γ. Τμήμα Δάφνης, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Δάφνης - Υμηττού.

δ. Τμήμα Γλυφάδας, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Γλυφάδας.

ε. Τμήμα Καλλιθέας, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Καλλιθέας.

στ. Τμήμα Αγίας Παρασκευής, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

ζ. Τμήμα Αμαρουσίου, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου.

η. Τμήμα Αιγάλεω, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Αιγάλεω.

θ. Τμήμα Νέας Ιωνίας, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Νέας Ιωνίας.

ι. Τμήμα Περιστερίου, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Περιστερίου.

 

Β. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

 

α. Τμήμα Α' Τομέα Αθηνών, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων.

β. Τμήμα Β' Τομέα Αθηνών, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων.

γ. Τμήμα Γ Τομέα Αθηνών, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων.

 

2. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Πειραιώς, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Πειραιώς. Η αρμοδιότητα της εκτείνεται στα όρια της περιφερειακής ενότητας Πειραιώς της περιφέρειας Αττικής, καθώς και των δήμων Αίγινας, Αγκιστρίου και Σαλαμίνας της περιφερειακής ενότητας Νήσων της περιφέρειας Αττικής.

 

Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης και το Τμήμα Μετρήσεων με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Πειραιώς και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

 

Α. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

 

α. Τμήμα Κεντρικού Τομέα Πειραιώς, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Πειραιώς.

β. Τμήμα Νοτίου Τομέα Πειραιώς, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας.

γ. Τμήμα Νίκαιας, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

 

Β. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

 

α. Τμήμα Α' Τομέα Πειραιώς, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Πειραιώς.

β. Τμήμα Β' Τομέα Πειραιώς, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Πειραιώς.

 

3. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Ανατολικής Αττικής, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Παλλήνης. Η αρμοδιότητα της εκτείνεται στα όρια της περιφερειακής ενότητας Ανατολικής Αττικής της περιφέρειας Αττικής, εκτός του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Παλλήνης και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

 

Α. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

 

α. Τμήμα Παλλήνης, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Παλλήνης.

β. Τμήμα Μαρκόπουλου Μεσογαίας, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας.

γ. Τμήμα Άνοιξης, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Διονύσου.

 

Β. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

 

α. Τμήμα Α' Τομέα Ανατολικής Αττικής, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Παλλήνης.

β. Τμήμα Β' Τομέα Ανατολικής Αττικής, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Παλλήνης.

 

4. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Δυτικής Αττικής, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Ελευσίνας.

 

Η αρμοδιότητα της εκτείνεται στα όρια της περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής της περιφέρειας Αττικής και της παραλιακής ζώνης Σκαραμαγκά, που αποτελεί τμήμα του Δήμου Χαϊδαρίου της περιφερειακής ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών.

 

Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Ελευσίνας και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

 

Α. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

 

α. Τμήμα Ελευσίνας, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Ελευσίνας.

β. Τμήμα Άνω Λιοσίων, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Φυλής.

 

Β. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

 

α. Τμήμα Α' Τομέα Δυτικής Αττικής, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Ελευσίνας.

β. Τμήμα Β' Τομέα Δυτικής Αττικής, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Ελευσίνας.

 

5. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα. Η αρμοδιότητα της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα τη Λάρισα και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

 

Α. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

 

α. Τμήμα Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα.

β. Τμήμα Μαγνησίας, με έδρα το Βόλο.

γ. Τμήμα Τρικάλων, με έδρα τα Τρίκαλα.

δ. Τμήμα Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα.

 

Β. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

 

α. Τμήμα Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα.

β. Τμήμα Μαγνησίας, με έδρα το Βόλο.

γ. Τμήμα Τρικάλων, με έδρα τα Τρίκαλα,

δ. Τμήμα Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα.

 

6. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα. Η αρμοδιότητα της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας και περιλαμβάνει επιπροσθέτως τις περιφερειακές ενότητες Κερκύρας και Λευκάδος της περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα τα Ιωάννινα και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

 

Α. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

 

α. Τμήμα Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα.

β. Τμήμα Άρτας, με έδρα την Άρτα.

γ. Τμήμα Θεσπρωτίας, με έδρα την Ηγουμενίτσα.

δ. Τμήμα Πρέβεζας, με έδρα την Πρέβεζα.

ε. Τμήμα Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα.

στ. Τμήμα Λευκάδος, με έδρα τη Λευκάδα.

 

Β. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

 

α. Τμήμα Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα.

β. Τμήμα Άρτας, με έδρα την Άρτα.

γ. Τμήμα Κέρκυρας, με έδρα την Κέρκυρα.

 

7. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο. Η αρμοδιότητα της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα το Ηράκλειο και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

 

Α. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

 

α. Τμήμα Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο.

β. Τμήμα Χανίων, με έδρα τα Χανιά.

γ. Τμήμα Ρεθύμνου, με έδρα το Ρέθυμνο.

δ. Τμήμα Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο.

 

Β. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

 

α. Τμήμα Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο.

β. Τμήμα Χανίων, με έδρα τα Χανιά.

γ. Τμήμα Ρεθύμνου, με έδρα το Ρέθυμνο.

δ. Τμήμα Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο.

 

8. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή. Η αρμοδιότητα της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα την Κομοτηνή και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

 

Α. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

 

α. Τμήμα Ροδόπης, με έδρα την Κομοτηνή.

β. Τμήμα Έβρου, με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

γ. Τμήμα Ξάνθης, με έδρα την Ξάνθη.

δ. Τμήμα Δράμας, με έδρα τη Δράμα.

ε. Τμήμα Καβάλας, με έδρα την Καβάλα.

 

Β. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

 

α. Τμήμα Ροδόπης, με έδρα την Κομοτηνή.

β. Τμήμα Έβρου, με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

γ. Τμήμα Δράμας, με έδρα τη Δράμα.

δ. Τμήμα Καβάλας, με έδρα την Καβάλα.

 

9. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η αρμοδιότητα της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης και το Τμήμα Μετρήσεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

 

Α. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

 

α. Τμήμα Κεντρικού Τομέα Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

β. Τμήμα Ανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

γ. Τμήμα Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

δ. Τμήμα Θέρμης και Θερμαϊκού, με έδρα μέσα στα όρια του Δήμου Θέρμης.

ε. Τμήμα Πυλαίας και Καλαμαριάς, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

στ. Τμήμα Σερρών, με έδρα τις Σέρρες.

ζ. Τμήμα Πιερίας, με έδρα την Κατερίνη.

η. Τμήμα Ημαθίας, με έδρα την Βέροια.

θ. Τμήμα Πέλλας, με έδρα την Έδεσσα.

ι. Τμήμα Κιλκίς, με έδρα το Κιλκίς.

ι)α. Τμήμα Χαλκιδικής, με έδρα τον Πολύγυρο.

 

Β. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

 

α. Τμήμα Α' Τομέα Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

β. Τμήμα Β' Τομέα Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

γ. Τμήμα Σερρών, με έδρα τις Σέρρες.

δ. Τμήμα Πιερίας, με έδρα την Κατερίνη.

ε. Τμήμα Ημαθίας, με έδρα την Βέροια.

στ. Τμήμα Πέλλας, με έδρα την Έδεσσα.

ζ. Τμήμα Χαλκιδικής, με έδρα τον Πολύγυρο.

 

10. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη. Η αρμοδιότητα της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα την Κοζάνη και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

 

Α. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

 

α. Τμήμα Κοζάνης, με έδρα την Κοζάνη.

β. Τμήμα Φλώρινας, με έδρα τη Φλώρινα.

γ. Τμήμα Καστοριάς, με έδρα την Καστοριά.

δ. Τμήμα Γρεβενών, με έδρα τα Γρεβενά.

 

Β. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

 

α. Τμήμα Κοζάνης, με έδρα την Κοζάνη.

β. Τμήμα Καστοριάς, με έδρα την Καστοριά.

 

11. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα. Η αρμοδιότητα της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας και περιλαμβάνει επιπροσθέτως τις περιφερειακές ενότητες Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης της περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης και το Τμήμα Μετρήσεων με έδρα την Πάτρα και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

 

Α. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

 

α. Τμήμα Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα,

β. Τμήμα Ηλείας, με έδρα τον Πύργο,

γ. Τμήμα Μεσολογγίου, με έδρα το Μεσολόγγι,

δ. Τμήμα Αγρινίου, με έδρα το Αγρίνιο.

ε. Τμήμα Ζακύνθου, με έδρα τη Ζάκυνθο, στ. Τμήμα Κεφαλληνίας, με έδρα το Αργοστόλι.

 

Β. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

 

α. Τμήμα Αχαΐας, με έδρα την Πάτρα,

β. Τμήμα Ηλείας, με έδρα τον Πύργο,

γ. Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας, με έδρα το Μεσολόγγι.

 

12. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία. Η αρμοδιότητα της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα τη Λαμία και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

 

Α. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

 

α. Τμήμα Φθιώτιδας, με έδρα τη Λαμία.

β. Τμήμα Λειβαδιάς, με έδρα τη Λειβαδιά.

γ. Τμήμα Θήβας - Σχηματαρίου, με έδρα τη Θήβα.

δ. Τμήμα Εύβοιας, με έδρα την Χαλκίδα.

ε. Τμήμα Φωκίδας, με έδρα την Άμφισσα.

στ. Τμήμα Ευρυτανίας, με έδρα το Καρπενήσι.

 

Β. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

 

α. Τμήμα Φθιώτιδας, με έδρα τη Λαμία.

β. Τμήμα Λειβαδιάς, με έδρα τη Λειβαδιά.

γ. Τμήμα Εύβοιας, με έδρα την Χαλκίδα.

δ. Τμήμα Φωκίδας, με έδρα την Άμφισσα.

ε. Τμήμα Ευρυτανίας, με έδρα το Καρπενήσι.

στ. Τμήμα Σχηματαρίου - Θήβας, με έδρα το Σχηματάρι.

 

13. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη. Η αρμοδιότητα της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας και περιλαμβάνει επιπροσθέτως τους Δήμους Τροιζηνίας, Σπετσών, Πόρου, Ύδρας και Κυθήρων της περιφερειακής ενότητας των Νήσων της περιφέρειας Αττικής. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα την Τρίπολη και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

 

Α. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

 

α. Τμήμα Αρκαδίας, με έδρα την Τρίπολη.

β. Τμήμα Μεσσηνίας, με έδρα την Καλαμάτα.

γ. Τμήμα Κορίνθου, με έδρα την Κόρινθο.

δ. Τμήμα Λακωνίας, με έδρα τη Σπάρτη.

ε. Τμήμα Αργολίδας, με έδρα το Ναύπλιο.

 

Β. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

 

α. Τμήμα Αρκαδίας, με έδρα την Τρίπολη.

β. Τμήμα Μεσσηνίας, με έδρα την Καλαμάτα.

γ. Τμήμα Κορίνθου, με έδρα την Κόρινθο.

δ. Τμήμα Λακωνίας, με έδρα τη Σπάρτη.

ε. Τμήμα Αργολίδας, με έδρα το Ναύπλιο.

 

14. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη. Η αρμοδιότητα της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα τη Μυτιλήνη και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

 

Α. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

 

α. Τμήμα Λέσβου, με έδρα τη Μυτιλήνη.

β. Τμήμα Σάμου, με έδρα τη Σάμο.

γ. Τμήμα Χίου, με έδρα τη Χίο.

 

Β. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

 

α. Τμήμα Λέσβου, με έδρα τη Μυτιλήνη.

β. Τμήμα Σάμου, με έδρα τη Σάμο.

γ. Τμήμα Χίου, με έδρα τη Χίο.

 

15. Περιφερειακή Υπηρεσία Επιθεώρησης Εργασίας Νοτίου Αιγαίου, με έδρα την Ερμούπολη της Σύρου. Η αρμοδιότητα της εκτείνεται στα όρια των περιφερειακών ενοτήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Συγκροτείται από το Τμήμα Συντονισμού Δράσης με έδρα την Ερμούπολη και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις:

 

Α. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων

 

α. Τμήμα Σύρου, με έδρα την Ερμούπολη.

β. Τμήμα Νάξου, με έδρα τη Νάξο.

γ. Τμήμα Άνδρου, με έδρα την Άνδρο.

δ. Τμήμα Θήρας, με έδρα τη Σαντορίνη.

ε. Τμήμα Μήλου, με έδρα τη Μήλο.

στ. Τμήμα Ρόδου, με έδρα τη Ρόδο.

ζ. Τμήμα Κω, με έδρα την Κω.

η. Τμήμα Καλύμνου, με έδρα την Κάλυμνο.

θ. Τμήμα Καρπάθου, με έδρα την Κάρπαθο.

 

Β. Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

 

α. Τμήμα Κυκλάδων, με έδρα την Ερμούπολη.

β. Τμήμα Άνδρου, με έδρα την Άνδρο.

γ. Τμήμα Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο.

 

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται:

 

α) η οργάνωση και η καθ' ύλην και κατά τόπον κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών που συγκροτούν το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και τα θέματα λειτουργίας τους,

 

β) ο αναγκαίος αριθμός θέσεων του προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που θα κατανεμηθεί στις κατά τόπους υπηρεσίες του, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, τα κριτήρια και η διαδικασία της επιλογής τους και κάθε άλλο θέμα στελέχωσης του,

 

γ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

3. Διευθύνσεις και Τμήματα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας μπορεί να ιδρύονται και να καταργούνται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορεί να ανακαθορίζεται η κατά τόπον και καθ' ύλην αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και να ανακατανέμονται οι οργανικές θέσεις του προσωπικού του σε υφιστάμενους κλάδους προσωπικού της ίδιας ή άλλης κατηγορίας για ειδικότητες που κρίνονται απαραίτητες.

 

5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μέσα σε τέσσερις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ύστερα από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

 

6. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.