Νόμος 3996/11

Ν3996/2011: Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3996/2011: Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 170/Α/2011), 05-08-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Μέρος Α: Αναμόρφωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 

Κεφάλαιο Α: Σύσταση - Αρμοδιότητες

 

Άρθρο 1: Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Άρθρο 2: Έργο και αρμοδιότητες - Ελεγκτική και υποστηρικτική δράση

Άρθρο 3: Συμφιλιωτική διαδικασία - Επίλυση διαφορών

Άρθρο 4: Ανεξαρτησία Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων

Άρθρο 5: Στελέχωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Άρθρο 6: Εκπαίδευση και πιστοποίηση του προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 

Κεφάλαιο Β: Οργάνωση και λειτουργία

 

Άρθρο 7: Ειδικός Γραμματέας

Άρθρο 8: Γενικοί Επιθεωρητές

Άρθρο 9: Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας

Άρθρο 10: Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Άρθρο 11: Αυτοτελές Γραφείο Ενημέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών

Άρθρο 12: Ειδική Ομάδα Ετοιμότητας και Άμεσης Επέμβασης

Άρθρο 13: Υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Άρθρο 14: Οικονομική Υποστήριξη της Επιχειρησιακής Αυτοτέλειας και Λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Άρθρο 15: Αμοιβή -Λοιπά οικονομικά θέματα

Άρθρο 16: Τυποποίηση και χρήση δελτίων ελέγχου

Άρθρο 17: Θέματα Λειτουργίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Άρθρο 18: Ηλεκτρονική διασύνδεση και μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών

Άρθρο 19: Συνεργασία Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας και Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας

Άρθρο 20: Νομική εκπροσώπηση του Ειδικού Γραμματέα, των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων

Άρθρο 20Α: Ποινικά αδικήματα σε βάρος του Ειδικού Γραμματέα, των Επιθεωρητών και λοιπών υπαλλήλων

 

Κεφάλαιο Γ: Κοινωνικός έλεγχος - Αξιολόγηση

 

Άρθρο 21: Κοινωνικός Έλεγχος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

Άρθρο 22: Έκθεση αξιολόγησης έργου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και ετήσια έκθεση πεπραγμένων

 

Κεφάλαιο Δ: Κυρώσεις

 

Άρθρο 23: Είδος και εύρος κυρώσεων

Άρθρο 24: Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας

Άρθρο 25: Έλεγχος τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας για την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας

Άρθρο 26: Θεσμοθέτηση κάρτας εργασίας

Άρθρο 27: Κοινοποίηση πράξεων

Άρθρο 28: Ποινικές κυρώσεις

 

Κεφάλαιο Ε: Τροποποιούμενες - Μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 29: Ρυθμίσεις για ιατρούς εργασίας

Άρθρο 30: Δράσεις ανταλλαγής πληροφοριών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών μέσω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Άρθρο 31: Μικτά κλιμάκια ελέγχου

Άρθρο 32: Ορολογία

Άρθρο 33: Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις

 

Μέρος Β: Ρυθμίσεις θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης

 

Κεφάλαιο Α: Προστασία ευπαθών ομάδων

 

Άρθρο 34: Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Άρθρο 35: Ρυθμίσεις Ασφάλισης Ασθένειας - Κάλυψη ανέργων

Άρθρο 36: Προστασία από απόλυση λόγω μητρότητας

Άρθρο 37: Συνταξιοδότηση γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων

 

Κεφάλαιο Β: Ρυθμίσεις ασφαλιστικού περιεχομένου

 

Άρθρο 38: Επιτάχυνση διαδικασίας απονομής συντάξεων

Άρθρο 39: Πλασματικός χρόνος παιδιών

Άρθρο 40: Αναγνώριση χρόνων ασφάλισης

Άρθρο 41: Αναγνώριση χρόνων ειδικών κατηγοριών

Άρθρο 42: Απασχόληση Συνταξιούχων και λοιπές διατάξεις

Άρθρο 43: Έναρξη καταβολής Σύνταξης σε Οφειλέτη

Άρθρο 44: Ασφαλιστέα πρόσωπα του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών

Άρθρο 45: Συνταξιοδότηση ειδικής κατηγορίας ασφαλισμένων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών

Άρθρο 46: Ασφάλιση απασχολουμένων με σύμβαση μίσθωσης έργου σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π.

Άρθρο 47: Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων

Άρθρο 48: Ρυθμίσεις Ασφάλισης Ασθένειας

 

Κεφάλαιο Γ: Ρυθμίσεις Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

 

Άρθρο 49: Αίτηση Συνταξιοδότησης χωρίς διακοπή Επαγγελματικής Δραστηριότητας

Άρθρο 50: Προσωρινή Αναπηρική Σύνταξη χωρίς Διακοπή Επαγγελματικής Δραστηριότητας

Άρθρο 51: Ασφάλιση Οδηγών Δημοσίας Χρήσεως αυτοκινήτων

Άρθρο 52: Κατάταξη ασφαλισμένων του πρώην Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών στις ασφαλιστικές κατηγορίες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

Άρθρο 53: Ειδικές Ρυθμίσεις Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

Άρθρο 54: Προϋποθέσεις Συνταξιοδότησης Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

Άρθρο 55: Παράλληλη Ασφάλιση - Συνταξιοδότηση Ασφαλισμένων πρώην Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων

Άρθρο 56: Ασφάλιση Μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών

 

Κεφάλαιο Δ: Ρυθμίσεις Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

 

Άρθρο 57: Υποβολή καταστάσεων εισφορών ασφαλισμένων και εργοδοτών των Τομέων Υγειονομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

Άρθρο 58: Εγγραφή στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων- Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών πριν την Έναρξη Επαγγέλματος

Άρθρο 59: Ασφάλιση στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

Άρθρο 60: Παράλληλη Ασφάλιση Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων και Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

Άρθρο 61: Ειδικές Ρυθμίσεις Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

Άρθρο 62: Αναγνώριση χρόνων στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων

 

 

Κεφάλαιο Ε: Ρυθμίσεις Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών

 

Άρθρο 63: Ρυθμίσεις Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ρυθμίσεις Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

 

Άρθρο 64

Άρθρο 65: Υποβολή δήλωσης οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού

Άρθρο 66: Επιδότηση ασφαλιστικής εισφοράς ανέργων

Άρθρο 67: Διεύθυνση Συντονισμού Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Άρθρο 67Α: Σύσταση Εθνικού Γραφείου Συντονισμού του Δικτύου EURES και δημιουργία εθνικού συστήματος εισδοχής μελών και εταίρων στο Δίκτυο EURES

Άρθρο 68: Υπηρεσιακές μεταβολές προσωπικού Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Άρθρο 69: Επιδότηση εισφορών από Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση

Άρθρο 70: Διαδικασία υποβολής ενστάσεων

Άρθρο 71: Επικοινωνία και εγγραφή ανέργων στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Άρθρο 72: Επιλογή στελεχών των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Άρθρο 73: Επιταγή απόκτησης επαγγελματικών προσόντων

Άρθρο 74: Προγράμματα Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

 

Κεφάλαιο Ζ: Θέματα διοικητικής οργάνωσης Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εποπτευόμενων Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Άρθρο 75: Ρυθμίσεις προσωπικού Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 76: Οργανωτικά θέματα Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 77: Ρυθμίσεις για Συλλογικά Όργανα Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 78: Υπηρεσιακά Συμβούλια

Άρθρο 79: Θέματα αξιοποίησης κινητής και ακίνητης περιουσίας

Άρθρο 80: Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άρθρο 81: Έκδοση ληξιαρχικών πράξεων και ενημέρωση του Εθνικού Μητρώου Ασφαλισμένων Εργοδοτών Συνταξιούχων

Άρθρο 82: Εφάπαξ αποζημίωση

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ρυθμίσεις Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων

 

Άρθρο 83

 

Μέρος Γ

 

Κεφάλαιο Α: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 84: Διαδικασία αναγνώρισης χρόνου υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Άρθρο 85: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 3869/2010 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 86: Κέντρα Εργαζομένης Νεότητας

Άρθρο 87: Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2458/1997

Άρθρο 88: Κατάργηση των ανωνύμων εταιρειών Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική Ανώνυμη Εταιρεία και Επαγγελματική Κατάρτιση Ανώνυμη Εταιρεία και σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού

Άρθρο 89

Άρθρο 90

Άρθρο 91

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 03-08-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.