Νόμος 3996/11 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Αίτηση Συνταξιοδότησης χωρίς διακοπή Επαγγελματικής Δραστηριότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 258/2005 (ΦΕΚ 316/Α/2005) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Για σύνταξη λόγω γήρατος από την 1η του επόμενου μήνα από εκείνο, μέσα στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση για απονομή της σύνταξης.

 

Αν ο ασφαλισμένος του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, ο οποίος έχει θεμελιώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία του Οργανισμού συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος, επιθυμεί τη διατήρηση του επαγγέλματος του και μετά την αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στην οποία έχει δηλώσει ρητώς την επιθυμία του αυτή, η σύνταξη καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου της υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής του επαγγέλματος που προβλέπονται από το άρθρο 13 της Φ80000/7228/308/07-09-2006 απόφασης [Α] του Υπουργού (ΦΕΚ 1397/Β/2006). Η διακοπή του επαγγέλματος δεν μπορεί να απέχει πάνω από 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση.

 

Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η νομοθεσία του Οργανισμού τόσο ως προς την καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών όσο και ως προς τον υπολογισμό του συντάξιμου χρόνου και του ποσού της σύνταξης.

 

Οι ασφαλιστικές εισφορές του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής του επαγγέλματος δεν ρυθμίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο και σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουν καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης. Σε αντίθετη περίπτωση, η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα της πλήρους εξόφλησης τους.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.