Νόμος 4009/11 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Πόροι των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα επιχορηγούνται από το κράτος για την εκπλήρωση της αποστολής τους στο πλαίσιο των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού που προβλέπονται στο άρθρο 62 και των κανόνων κατανομής της δημόσιας χρηματοδότησης που προβλέπονται στο άρθρο 63.

 

2. α) Πόροι των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι:

 

α)α) η κρατική επιχορήγηση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο,

β)β) οι πρόσοδοι που προέρχονται από την αξιοποίηση της περιουσίας τους,

γ)γ) χρηματοδοτήσεις από οποιαδήποτε πηγή που σχετίζονται με την επιστημονική έρευνα, την ανάπτυξη και την επιστημονική μελέτη,

δ)δ) δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες και

ε)ε) πόροι από κάθε άλλη πηγή.

 

β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μπορεί να θεσπίζονται αποκλίσεις από τον αναγκαστικό νόμο [Ν] 2039/1939 (ΦΕΚ 455/Α/1939) για την απλοποίηση και επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν την εκμετάλλευση κληροδοτημάτων και δωρεών, προκειμένου να ικανοποιείται πληρέστερα η αποστολή των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 109 και 16 του Συντάγματος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.