Νόμος 4021/11 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Λήξη θητείας μελών Ελληνικής Στατιστικής Αρχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η θητεία των μελών της Ελληνική Στατιστική Αρχή, πλην της θητείας του Προέδρου και του μέλους που ορίστηκε από το Σύλλογο των Εργαζομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, λήγει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Μέχρι την αντικατάσταση των μελών των οποίων η θητεία λήγει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010), οι αρμοδιότητες του συλλογικού οργάνου ασκούνται από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.