Νόμος 4039/12 - Άρθρο p4

Παράρτημα 4: Υπόδειγμα δήλωσης υιοθεσίας ζώου από νέο ιδιοκτήτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι υπογράφοντες:

 

1. Ο νέος ιδιοκτήτης

 

Ονοματεπώνυμο:


Ταχυδρομική Διεύθυνση


Ταχυδρομικός Κώδικας


Περιοχή


Τηλέφωνο


Fax (εάν είναι διαθέσιμο)


e-mail (εάν είναι διαθέσιμο)        


 

2. Ο υπεύθυνος του καταφύγιου ή φιλοζωικού σωματείου:

 

Ονοματεπώνυμο

 

3. Χαρακτηριστικά ζώου για υιοθεσία:

 

Όνομα του ζώου:
Φυλή:
Ταυτότητα: Microchip / Τατουάζ No __________ Θέση: Τράχηλος / αυτί
Ημερομηνία Γέννησης:
Φύλο: Αρσενικό / Θηλυκό Στειρωμένο: Ναι / Όχι
Τρίχωμα (Χρώμα, Είδος τριχώματος):
Ειδικά Χαρακτηριστικά:
Αριθμός διαβατηρίου / βιβλιαρίου:
Pedigree
Χρόνος παραμονής του ζώου στο καταφύγιο(Ημερομηνία εισόδου του ζώου):
Ονοματεπώνυμο θεράποντος κτηνιάτρου:

 

4. Δήλωση του υπεύθυνου του καταφυγίου ή του φιλοζωικού σωματείου

 

Εγώ ο υπεύθυνος του καταφυγίου / φιλοζωικού σωματείου δηλώνω ότι έχω λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επιστροφή του ζώου στον πρώην κάτοχο του χωρίς επιτυχία.

 

5. Δέσμευση νέου ιδιοκτήτη

 

Ο νέος ιδιοκτήτης δεσμεύεται σχετικά με:

 

1) την καλή μεταχείριση του ζώου σε σχέση με την σίτιση, την περίθαλψη και τη στέγαση.

2) την αναφορά του θανάτου του εντός 15 εργάσιμων ημερών.

3) την άμεση αναφορά απώλειας του σκύλου και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ανεύρεση του.

4) τη μη χρησιμοποίηση του ζώου για αναπαραγωγή ή περαιτέρω πώληση.

 

6. Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι

 

Συμπληρώθηκε η δήλωση παραίτησης του προηγούμενου ιδιοκτήτη από την κατοχή του ζώου

 

[] Έχουν διαβάσει το έντυπο παραχώρησης και έχουν ενημερωθεί για τυχόν ιδιαιτερότητες του ζώου

 

Το παρόν τυπώνεται σε 2 αντίγραφα, ένα για τον νέο ιδιοκτήτη και το άλλο για τον υπεύθυνο του καταφυγίου ή του φιλοζωικού σωματείου. Διατηρούνται για δύο χρόνια και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

 

Ημερομηνία

 

Ο νέος ιδιοκτήτης

Υπογραφή

 

Ο υπεύθυνος του καταφυγίου / φιλοζωικού σωματείου

Υπογραφή

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.