Νόμος 4039/12

Ν4039/2012: Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4039/2012: Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό, (ΦΕΚ 15/Α/2012), 02-02-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Ορισμοί

Άρθρο 2: Αρμόδιες Αρχές

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες

Άρθρο 4: Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους - Σήμανση, βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο

Άρθρο 5: Υποχρεώσεις ιδιοκτητών δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς

Άρθρο 6: Εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία ζώων συντροφιάς

Άρθρο 7: Διοργάνωση εκθέσεων με ζώα συντροφιάς

Άρθρο 8: Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες

Άρθρο 9: Περισυλλογή και διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Άρθρο 10: Μετακίνηση και μεταφορά ζώων συντροφιάς

Άρθρο 11: Αποτροπή πρόσβασης αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε απορρίμματα και περισυλλογή νεκρών ζώων

Άρθρο 12: Απαγόρευση χρησιμοποίησης κάθε είδους ζώου σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες

Άρθρο 13: Εξαιρέσεις

Άρθρο 14: Αρμόδια αρχή

Άρθρο 15: Υπεύθυνη δήλωση

Άρθρο 16: Κακοποίηση των ζώων

Άρθρο 17: Κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και καταπολέμησης ζωονόσων

Άρθρο 17Α: Αντιμετώπιση λεϊσμανίασης

Άρθρο 18: Εκπαίδευση, επιμόρφωση, προαγωγή φιλοζωίας

Άρθρο 19: Συμπληρωματικές διατάξεις προστασίας των ζώων

Άρθρο 20: Ποινικές κυρώσεις

Άρθρο 21: Διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα

Άρθρο 22: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 23: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 24

Άρθρο 25

Άρθρο 26: Έναρξη ισχύος

 

Παράρτημα 1: Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης

Παράρτημα 2: Διαβατήριο

Παράρτημα 3: Στοιχεία βιβλιάριου υγείας

Παράρτημα 4: Υπόδειγμα δήλωσης υιοθεσίας ζώου από νέο ιδιοκτήτη

Παράρτημα 5: Υπόδειγμα δήλωσης αγοράς ζώου

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-02-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.