Νόμος 4049/12 - Άρθρο 41

Άρθρο 41: Χρηματοδότηση μελετών και εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 81 του νόμου [Ν] 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/1991) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

 

{9. Οι μελέτες και η εκτέλεση των αρχαιολογικών εν γένει έργων (ανασκαφές, αναστηλώσεις, στερεώσεις, συντηρήσεις αρχαίων μνημείων, διαμορφώσεις αρχαιολογικών χώρων, μουσειακές εργασίες εν γένει, επισκευές, μετασκευές) επιτρέπεται να χρηματοδοτούνται και από δωρεές μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων.

 

Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο δωρεές γίνονται προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού και γίνονται αποδεκτές από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, μετά από γνώμη του καθ' ύλην αρμόδιου σύμφωνα με το νόμο 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.