Νόμος 4049/12

Ν4049/2012: Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4049/2012: Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές ρυθμίσεις, (ΦΕΚ 35/Α/2012), 23-02-2012.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Α: Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Αθλητικού Σχεδιασμού - Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα

 

Άρθρο 1: Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού

Άρθρο 2: Ανασυγκρότηση της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας

Άρθρο 3: Ποινική αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα

Άρθρο 4: Ποινική αντιμετώπιση οργανωμένης βίας με αφορμή ή αιτία αθλητικές εκδηλώσεις

Άρθρο 5: Διοικητικά μέτρα κατά της βίας στα γήπεδα

Άρθρο 6: Ηλεκτρονικό εισιτήριο

Άρθρο 7: Διενέργεια οργανωμένων μετακινήσεων

Άρθρο 8: Λέσχες Φίλων των Αθλητικών Σωματείων, Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών ή Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών

Άρθρο 9: Ειδικές υποχρεώσεις και ευθύνες των Λεσχών Φίλων των Αθλητικών Σωματείων, Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών ή Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών

Άρθρο 10: Απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα

 

Κεφάλαιο Β: Αντιμετώπιση του ντόπινγκ και των προσυνεννοημένων αγώνων

 

Άρθρο 11

Άρθρο 12: Ποινική αντιμετώπιση του ντόπινγκ

Άρθρο 13: Ποινική αντιμετώπιση των προσυνεννοημένων αγώνων

 

Κεφάλαιο Γ: Λοιπές διατάξεις αθλητισμού

 

Άρθρο 14: Θέματα αθλοπαιδιών

Άρθρο 15: Θέματα επίλυσης οικονομικών και αθλητικών διαφορών

Άρθρο 16: Συγχώνευση αθλητικών σωματείων και αθλητικών ανωνύμων εταιριών

Άρθρο 17: Επιτροπή Αποτίμησης Αξίας Αθλητών

Άρθρο 18: Διαφάνεια στη μετοχική συμμετοχή στις Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες

Άρθρο 19: Κωλύματα εγγραφής - Περιορισμοί Τροποποίηση των άρθρων 3 και 77Α του νόμου 2725/1999

Άρθρο 20

Άρθρο 21: Ρυθμίσεις για Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης

Άρθρο 22

Άρθρο 23: Όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση κατά κυριότητα ή χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού

Άρθρο 24: Γυμναστήρια σε εργασιακούς χώρους

Άρθρο 25

 

Κεφάλαιο Δ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 26

Άρθρο 27: Διάρθρωση υπηρεσιών εξωτερικού

Άρθρο 28: Θέσεις Προσωπικού Υπηρεσιών Εξωτερικού

Άρθρο 29: Στελέχωση υπηρεσιών εξωτερικού

Άρθρο 30: Προσόντα προσωπικού

Άρθρο 31

Άρθρο 32: Επιτόπιο προσωπικό

Άρθρο 33

Άρθρο 34

Άρθρο 35

Άρθρο 36

Άρθρο 37

Άρθρο 38

Άρθρο 39: Ρύθμιση θεμάτων ιαματικών πηγών

Άρθρο 40

Άρθρο 41: Χρηματοδότηση μελετών και εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων

Άρθρο 42: Προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46: Περάτωση εκκαθάρισης Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997

Άρθρο 47

Άρθρο 48: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 49: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 50: Για την προετοιμασία των αθλητών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου

Άρθρο 51

Άρθρο 52

Άρθρο 53

Άρθρο 54: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 23-02-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.