Νόμος 4049/12 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος λέσχες φίλων τμημάτων αμειβομένων αθλητών ή αθλητικών ανώνυμων εταιρειών που προβλέπονται στο άρθρο 41Β του νόμου 2725/1999, όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 8 του παρόντος, εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων του παραπάνω άρθρου, διαλύονται και τα λειτουργούντα από αυτές γραφεία ή εντευκτήρια καταργούνται και σφραγίζονται, ανακαλούμενης της άδειας λειτουργίας τους, μέχρι την έκδοση νέας άδειας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις αυτές.

 

2. Το επιτόπιο προσωπικό των Γραφείων Εξωτερικού του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την τοποθέτηση προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 343/2001, όπως τροποποιείται με το άρθρο 34 του παρόντος και πάντως όχι πέραν προθεσμίας 3 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του δικαίου της χώρας στην οποία υπηρετεί το επιτόπιο προσωπικό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.