Νόμος 4052/12 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του νόμου 3918/2011 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{Το ποσοστό της επιστροφής κλιμακώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη προοδευτική διαβάθμιση, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η προοδευτική διαβάθμιση του προηγούμενου πίνακα για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν εντάσσονται στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας:

 

Ύψος αιτούμενου ποσού ανά Κλάδο Υγείας Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Προοδευτικό ποσοστό επιστροφής επί του ύψους του αιτούμενου ποσού

Τελικό ποσό κλιμακίου ανά κλιμάκιο

Συνολικό ποσό

0 - 3.000 €

0%

0

0

3.001 € - 10.000 €

2%

140

140

10.001 € - 30.000 €

3%

600

740

30.001 € - 40.000 €

5%

500

1.240

Από 40.001 € και πάνω

6%

 

 

 

Η παρούσα διάταξη ισχύει από 01-01-2012.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.