Νόμος 4056/12 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Εξουσιοδοτικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι αποστάσεις, οι άδειες και κάθε σχετική λεπτομέρεια που αφορά την εγκατάσταση εντός στρατιωτικών μονάδων ή αεροδρομίων μονάδων εκτροφής σκύλων ή άλλων ζώων, που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, καθώς και αντίστοιχων μονάδων που λειτουργούν στα πλαίσια δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών ή ερευνητικών ιδρυμάτων.

 

2. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συστήνεται ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες και επιστήμονες των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανωτάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, προκειμένου να υπάρξει, έπειτα από μελέτη, ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων (μεμονωμένων παραγωγών, ομάδων παραγωγών, αγροτικών συνεταιρισμών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης), με σκοπό την τόνωση του ενδιαφέροντος για επενδύσεις στον τομέα της διαχείρισης και αξιοποίησης των αποβλήτων κτηνοτροφικών μονάδων, αλλά και σφαγείων, ελαιουργείων, τυροκομείων, κ.λ.π.

 

3. Εντός 3 μηνών από την ψήφιση του παρόντος, εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, παρέχουσα και ρυθμίζουσα τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων ή ανεμογεννητριών σε κτηνοτροφικές μονάδες αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση.

 

4. Εντός 3 μηνών από την ψήφιση του παρόντος, εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ρυθμίζουσα την ένταξη των εκτροφείων γουνοφόρων ζώων στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

 

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των τυχόν καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η έννοια και οι αρμόδιες αρχές για την ίδρυση και τη λειτουργία κτηνοτροφικών πάρκων για τις εντατικής μορφής κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καθώς και κτηνοτροφικών ζωνών για τις εκτατικής μορφής κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις του άρθρου 1, θεσπίζονται διοικητικές κυρώσεις και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται ειδικά θέματα και τεχνικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του τυχόν καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού προσδιορίζεται η έννοια του κτηνοτροφικού οικισμού, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό οικισμών ως κτηνοτροφικών, καθώς και οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας εντός των ορίων αυτών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων του άρθρου 1 και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.