Νόμος 4056/12 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Τροποποίηση του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά την υπ' αριθμόν 44 αρμοδιότητα του Υποτομέα Κτηνοτροφίας του Τομέα Β' Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 προστίθεται νέα αρμοδιότητα με αριθμό 44Α ως εξής:

 

{44Α. Η χορήγηση, ανάκληση, ανανέωση, τροποποίηση και μεταβίβαση των αδειών για την εγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων, καθώς και το σύνολο των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.