Νόμος 4061/12 - Άρθρο 43

Άρθρο 43


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 4018/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αν ο εργοδότης επιθυμεί να απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας στην αγροτική οικονομία ή σε εκμετάλλευση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1)α του άρθρου 52 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006), οφείλει να καταθέσει και αποδεικτικό καταβολής από τον εργοδότη στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (τις ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία που αντιστοιχούν σε διάστημα απασχόλησης δύο μηνών. Οι εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόμενο διάστημα και μέχρι τη λήξη της σύμβασης εργασίας θα καταβάλλονται από τον εργοδότη ανά δίμηνο.)}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11)α προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.