Νόμος 4018/11

Ν4018/2011: Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4018/2011: Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, (ΦΕΚ 215/Α/2011), 30-09-2011.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας

 

Άρθρο 1: Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 380/2008

Άρθρο 2: Ίδρυση υπηρεσιών μιας στάσης και συναφείς ρυθμίσεις

Άρθρο 3: Στελέχωση υπηρεσιών

Άρθρο 4: Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Ρυθμίσεις θεμάτων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Άρθρο 8: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής

Άρθρο 9: Θεσμικά θέματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 10: Ρυθμίσεις καταστατικής θέσης αιρετών

Άρθρο 11: Θέματα προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 12: Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Άρθρο 13: Αποκατάσταση θυμάτων Ολοκαυτώματος που κατείχαν στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια

Άρθρο 14: Άλλες διατάξεις

Άρθρο 15: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 16

Άρθρο 17

Άρθρο 18

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-09-2011

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.