Νόμος 4081/12 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταργείται η θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία είχε συσταθεί με το άρθρο 5 παράγραφος 5)α πρώτο εδάφιο του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007). Η ειδική Γραμματεία η οποία συγκροτήθηκε σε ενιαίο διοικητικό τομέα με τίτλο Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης με την με αριθμό οίκοθεν 202/2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 155/Β/2008) επανασυνιστάται ως Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013. Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διοικητικής Μεταρρύθμισης μεταφέρεται στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007), η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007- 2013 δεν υπάγεται σε Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα.

 

2. Επανασυνιστάται, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας, η θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου, η οποία είχε καταργηθεί με τη διάταξη του άρθρου 62 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 119 του νόμου 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019).

 

3. Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 12 του άρθρου 110 του νόμου 4055/2012 παρατείνεται από τη λήξη της για διάστημα 3 μηνών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.