Νόμος 4111/13 - Άρθρο 38

Άρθρο 38


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/2010), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 της υποπαραγράφου ΙΒ.2 της παραγράφου ΙΒ του νόμου 4093/2012, μετά τις λέξεις Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία προστίθενται, από την έναρξη ισχύος του νόμου 4093/2012, οι λέξεις δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.