Νόμος 4122/13

Ν4122/2013: Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4122/2013: Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 42/Α/2013), 19-02-2013.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σκοπός - Αντικείμενο

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 2Α: Μακροπρόθεσμη στρατηγική ανακαίνισης

Άρθρο 3: Θέσπιση μεθοδολογίας υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Άρθρο 4: Καθορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης

Άρθρο 5: Υπολογισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης

Άρθρο 6: Νέα κτίρια

Άρθρο 7: Υφιστάμενα κτίρια

Άρθρο 8: Τεχνικά συστήματα κτιρίων και δείκτης ευφυούς ετοιμότητας των κτιρίων

Άρθρο 9: Κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας

Άρθρο 10: Χρηματοδοτικά και άλλα κίνητρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νέων και υφιστάμενων κτιρίων

Άρθρο 11: Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Άρθρο 12: Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Άρθρο 13: Επίδειξη Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Άρθρο 14: Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης

Άρθρο 15: Επιθεώρηση συστημάτων κλιματισμού

Άρθρο 16: Εκθέσεις Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού

Άρθρο 17: Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών - Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων

Άρθρο 18: Ανεξάρτητο σύστημα ελέγχου

Άρθρο 19: Διαδικασία ανάκλησης / αντικατάστασης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων και Εκθέσεων Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού

Άρθρο 20: Κυρώσεις

Άρθρο 21: Θέματα οικοδομικών αδειών

Άρθρο 22: Καταργούμενες - Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 23: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 24: Ρύθμιση θεμάτων του νόμου 3889/2010

Άρθρο 25

Άρθρο 26: Τροποποιήσεις του νόμου 2882/2001

Άρθρο 27

Άρθρο 28

Άρθρο 29: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 15-02-2013

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.