Νόμος 4144/13 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Προστασία ακίνητης περιουσίας Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ακίνητη περιουσία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, σε περίπτωση κάθε μορφής παράνομης κατάληψης, προστατεύεται με την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 326 του νόμου [Ν] 4072/2012.

 

2. Επί διοικητικής αποβολής αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, ενώ το σχετικό πρωτόκολλο εκδίδει ο Διοικητής.

 

3. Κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, ασκείται ανακοπή, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 61 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 326 του νόμου [Ν] 4072/2012.

 

4. Για την εκτέλεση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή της αστυνομικής αρχής, η οποία υποχρεούται να συνδράμει.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.