Νόμος 4144/13 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Ακατάσχετο των εισφορών υπέρ κλάδων και λογαριασμών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εισφορές που καταβάλλονται υπέρ των κλάδων και λογαριασμών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού αποτελούν κοινωνικούς πόρους. Επί των τραπεζικών καταθέσεων του Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στις οποίες περιλαμβάνονται και εισφορές όπως αυτές του προηγουμένου εδαφίου δεν είναι επιτρεπτή η κατάσχεση.

 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 95 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) εφαρμόζονται ανάλογα και στις περιπτώσεις της κατάσχεσης εις χείρας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ως τρίτου και της αναγγελίας της εκχώρησης απαιτήσεων τρίτων κατά του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Στις περιπτώσεις αυτές, το κατασχετήριο ή το εκχωρητήριο έγγραφο, που προβλέπεται στο ανωτέρω άρθρο κοινοποιείται προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.