Νόμος 4144/13 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Διοικητικό Συμβούλιο Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από:}

 

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) Τρεις (3) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας και τις οικείες δευτεροβάθμιες οργανώσεις, με τους αναπληρωτές τους. Οι ασφαλισμένοι των Τομέων που ασφαλίζουν το προσωπικό της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας και των Τραπεζών εκπροσωπούνται υποχρεωτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο από τρεις εκπροσώπους, ανά έναν (1) αντιστοίχως.}

 

3.Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του νόμου [Ν] 3655/2008, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Δύο (2) εκπροσώπους των εργοδοτών που προτείνονται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και τις λοιπές εργοδότριες εταιρείες των οποίων το προσωπικό ασφαλίζεται στο Ταμείο, με τους αναπληρωτές τους.}

 

4. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, αρχίζει από την πρώτη του τρίτου μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.