Νόμος 4144/13 - Άρθρο 45

Άρθρο 45: Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμών Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Έναν Προϊστάμενο διεύθυνσης ή τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κατηγορίας με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.}

 

2. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/2001 (ΦΕΚ 41/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Έναν Προϊστάμενο διεύθυνσης ή τμήματος της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κατηγορίας με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στη Γενική Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.