Νόμος 4144/13 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Αντικατάσταση της παραγράφου 8 του Κεφαλαίου ΙΙ του άρθρου 75 του νόμου 3463/2006


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 8 του Κεφαλαίου ΙΙ του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Κωδικοποιημένος νόμος 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006)) αντικαθίσταται ως εξής

 

{8. Η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.