Νόμος 4144/13 - Άρθρο 70

Άρθρο 70: Ασφάλιση των εργατών γης σε μεγαλύτερη ασφαλιστική κατηγορία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τα πρόσωπα που ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α/1998), ως κατώτερη υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία από 01-01-2013 ορίζεται η 2η της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2458/1997, όπως ισχύει.

 

2. Για τον υπολογισμό των ημερών εργασίας των ανωτέρω προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), λαμβάνεται υπόψη το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, που ισχύει για εργαζόμενους ηλικίας 25 ετών και άνω.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.