Νόμος 4144/13 - Άρθρο 72

Άρθρο 72: Κατανομή συνεισπραττόμενων εισφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η κατανομή των καταβληθεισών εισφορών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών στους Οργανισμούς (Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού) για λογαριασμό των οποίων συνεισπράττονται εισφορές, πραγματοποιείται βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από τις δηλωθείσες εισφορές μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων και των ασφαλιστικών κινδύνων που απεικονίζονται στα πακέτα ασφάλισης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.